• Thanh Toán
  An Toàn
 • Thanh Toán
  Đơn Giản & Tiện Lợi
 • Hỗ Trợ
  24 Giờ / 7 Ngày
 • Miễn Phí Giao Hàng
  Đơn Tối Thiểu 500.000đ
 • Giá Thành Hợp Lý
  Chất Lượng Bảo Đảm

Bình File In Nhanh Với Quite Imposing Plus 4.0

 • Quite Ipmosing Plus (QIP) là một plug-in (một chương trình chạy kèm) của Acrobat, do đó để cài QIP trước hết máy tính của bạn cần phải có Acrobat 4.0 trở lên (chú ý là phải cài Adobe Acrobat chứ không phải Acrobat Reader).
 • Cài đặt Quite cũng khá đơn giản, chương trình sẽ hỏi Bạn thư mục cài Acrobat là ở đâu? (thông thường nó sẽ nằm trong C : \ Program Files\Adobe\Acrobat x.x\plug_ins).
 • Nếu bạn không thay đổi hay chỉnh sửa gì thì cứ việc nhấn Next –> OK là xong.